Jazz-diner

Helaas kan de “Jazz-Diner” in verband met de maatregelen tegen het Corona virus op
18 april 2020 geen doorgang vinden.
Wij hopen uiteraard, mits de kust weer veilig is, deze gezellige avond dit jaar

alsnog te kunnen plannen. Wij houden u op de hoogte.